Vi skapar vackrare lokaler
på ett lönsamt sätt

 

Vi jobbar som oberoende inredningskonsulter och erbjuder stöttning i alla faser av inredningsprojektet – från planritning, materialval, produktval, färgsättning till inköp och slutfix. Vi projektledare och sammanställer helheten från början till slut.
Det som skiljer oss ifrån flertalet aktörer på marknaden är att vi hjälper till att underlätta inköpsprocessen. Vi är inte knutna till några egna produkter och utgår ifrån ett obegränsat produktutbud utan krav på vinstmål.

Inredningsförslag

Vi börjar med att lyssna på era behov och önskemål, sedan går vi igenom lokalerna tillsammans. Därefter gör vi en varumärkes- och behovsanalys samt en inventering av befintlig inredning. Vi är rädda om både miljön och er plånbok, därför återanvänder vi gärna befintliga möbler när det passar. Vi gör sedan en åtgärdsplan för att skapa den mest trivsamma miljön för er eller ert företag.

För att ni lättare skall kunna visualisera våra förslag jobbar vi med moodboards där vi presenterar projektet för er i form av produkt-, färgsättning-, ljussättning- samt planritningsförslag.

Projektledning

Offrar du ekonomichefen, rektorn eller HR-chefen när du ska köpa in möbler? Eller tillsätter du en grupp med fem-sex anställda, intresserade av heminredning, för att handla upp inredningen till ert nya kontor?

Vi hjälper er att effektivisera processen, ger dig kontrollen och frigör din tid. Med rätt kompetens och erfarenhet samordnar och leder vi ditt projekt från början till slut, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Vi samordnar såväl snickare, målare, elektriker som inköp och möbelleverans så att du kan göra annat.

Oberoende inköp

När stora aktörer slåss om ert inredningsprojekt tar de sällan med allt eftersom de vill ha lägst totalsumma på offertens sista rad. Vi ser till att allt är med från början och att äpplen jämförs med äpplen. Genom att konkurrensutsätta ert projekt säkerställer vi att ni får rätt pris på rätt produkt.

Vi fungerar och agerar som er leverantörsneutrala inköpsfunktion, specialiserade på kostnadshantering gällande helhetslösningar inom interiör, inredningar och anbud. Vi granskar och utvärderar befintliga anbud samt offerter.