Det är en vanlig missuppfattning att det är dyrt och komplicerat att anlita inredare och arkitekter. Därför väljer man ibland att hoppa över detta steg i början av ett projekt. Vår erfarenhet är att det ofta resulterar i en sämre lösning som kostar mer.
Genom att inredare och arkitekt kommer in tidigt i processen kan vi styra arbetet och i nära samarbete med byggaren optimera lokalerna redan vid ritbordet. Vår långa erfarenhet gör att vi snabbt hittar rätt lösning för olika lokaler och behov. Vi vet vad som krävs för att arbetsdagen ska fungera: funktioner, ljus, logistik och flöden men också hur man skapar mötesplatser som stimulerar interaktion, kreativitet och trivsel.

Som inredare och arkitekt i samarbete kan vi ta ansvar för hela processen och projektleda från a till ö. Vi möter byggaren och är väl insatta i gällande regelverk. Vi sköter upphandling, säkerställer inredningsbudget och ser till att allt kommer med från början. Det ger ett bättre resultat som är mer kostnadseffektivt i slutänden. Ett vinnande perspektiv, helt enkelt.