Det är en vanlig missuppfattning att det är dyrt och komplicerat att anlita inredare och arkitekter. Därför väljer man ibland att hoppa över detta steg i början av ett projekt. Vår erfarenhet är att det ofta resulterar i en sämre lösning som kostar mer.

Genom att inredare och arkitekt kommer in tidigt i processen kan vi styra arbetet och i nära samarbete med byggaren optimera lokalerna redan vid ritbordet. På så sätt behöver vi inte lägga resurser på att åtgärda “feltänk” genom dyra anpassningar och inredningsalternativ. Det ger ett bättre resultat som är mer kostnadseffektivt i slutänden. Ett vinnande perspektiv, helt enkelt.